Wśród strategicznych przedsięwzięć, których budowa ma się zakończyć w przyszłym roku, znajdują się: modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I, poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie Kłodzkiej, kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław, projekt o nazwie „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”, oraz dokończenie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Ministerstwo kontynuuje także liczne inwestycje w gospodarce wodnej, dotyczące m.in. budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnych.

(www.mos.gov.pl)