Stawki opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego

9 września opublikowano obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie stawek opłat na rok 2014 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M. P., poz. 721).

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze Minister Środowiska ogłosił, obowiązujące na rok 2014, stawki opłat za działalność w zakresie poszukiwania złóż kopalin, eksploatacyjnych, z tytułu podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz z tytułu podziemnego składowania odpadów. Stawki określa załącznik do obwieszczenia.

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 10 września 2013 r.