Kto może skorzystać ze wsparcia?

Osoby bezrobotne bez względu na wiek, zarejestrowane w urzędzie pracy, absolwenci wyższych uczelni prywatnych lub państwowych w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu, absolwenci szkół średnich w okresie 4 lat od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów.

Na jakie wsparcie mogą liczyć młodzi?

Pożyczka do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia na start biznesu (obecnie 74.800 zł) oraz dodatkowo do 22 tys. zł na utworzenie miejsca pracy. Okres spłaty będzie wynosił nawet 7 lat, z możliwością karencji w spłacie do roku. Pożyczki są nisko oprocentowane - na poziomie 1 stopy redyskonta weksli.

Jak otrzymać pożyczkę?

Warunkiem jest m.in. złożenie wniosku wraz z uproszczonym biznes planem przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona będzie pożyczka.

Aby otrzymać pożyczkę, trzeba będzie udać się do jednego z pośredników finansowych:

Region I (warmińsko-mazurskie, podlaskie): Konsorcjum: Capitales Finanse, Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, Eurofirma Media

Region II (mazowieckie – łódzkie): Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych

Region III (świętokrzyskie, lubelskie): Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach

Region IV (małopolskie, podkarpackie): Konsorcjum: Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej, Krakowski Bank Spółdzielczy

Region V (opolskie, śląskie): Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Region VI (dolnośląskie – lubuskie): Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

Region VII (wielkopolskie, kujawsko-pomorskie): Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Region VIII (pomorskie, zachodniopomorskie):Fundusz Pożyczkowy ECDF

Makroregion północno – zachodni (pomorske, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie):Fundusz Pożyczkowy ECDF

Makroregion południowy (łódzkie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie): konsorcjum: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR z Podkarpackim Funduszem Poręczeń Kredytowych

Makroregion północno – wschodni (warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie) - Zamówienie z wolnej ręki

 

Ze względu na brak oferty na makroregion północno-wschodni został złożony Wniosek o uruchomienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki dla Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.