W związku z odblokowaniem finansowania, do Komisji Europejskiej mogą zostać niezwłocznie wysłane gotowe wnioski na sumę 4,4 mld zł. Kolejne wnioski na kwotę 1,25 mld złotych weryfikowane są obecnie przez instytucje krajowe (Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) i zostaną przesłane do KE w najbliższych tygodniach.

GDDKiA ma w sprawie podejrzenia zmów cenowych wykonawców status pokrzywdzonego, a tymczasowe zawieszenie refundacji wydatków poniesionych w ramach trzech kontraktów nie wpłynie na wykorzystanie przez GDDKiA całości dostępnych środków UE.