Czy są ograniczenia do stosowania opakowań wielokrotnego użytku dla określonych substancji?

Czy tlenek chromu (bezwodnik chromowy) może być sprzedawany w opakowaniach wielokrotnego użytku?


Ustawy dotyczące odpadów powstałych z opakowań nie wprowadzają ograniczeń w zakresie stosowania opakowań wielokrotnego użytku. Nie ma więc nałożonych ograniczeń na te opakowania z punktu widzenia ochrony środowiska. Takie ograniczenia mogą wynikać jedynie z przepisów odrębnych


W przypadku niektórych rodzajów substancji, które są klasyfikowane jako niebezpieczne, w momencie gdy po wykorzystaniu takiego produktu zawartego w opakowaniu pozostaną w pustym opakowaniu resztki tej substancji, opakowanie to będzie traktowane jako odpad niebezpieczny, a więc nie będzie mogło być ponownie wykorzystane. Takie opakowanie, pomimo, że mogło być zaprojektowane jako opakowanie wielokrotnego użytku, będzie mogło być wykorzystane tylko raz.