Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Czy firma, w której kupiliśmy świetlówki i akumulatory i uiściliśmy KGO (pozycja na fakturze), jest zobowiązana odebrać od nas bezpłatnie odpady powstające z tych produktów?


Odpowiedź:

Koszty gospodarowania odpadami to nie jest opłacana w cenie nabycia należność za odebranie i zagospodarowanie zużytego sprzętu powstałego z zakupionego sprzętu. Jest to jedynie informacja dla nabywcy sprzętu o wielkości kosztów zagospodarowania odpadów, jakimi w przyszłości stanie się ten sprzęt.

W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych sprzedawca jest obowiązany do pobrania przy zakupie opłaty depozytowej, którą zwraca w przypadku zwrotu zużytego akumulatora, przepisy natomiast nie przewidują podawania dla baterii i akumulatorów kosztów gospodarowania odpadami.

Uzasadnienie:

Zużyty sprzęt
W przypadku sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych (a tak należy potraktować świetlówki) sprzedawca jest obowiązany przyjąć zużyty sprzęt, ale nie dlatego, że został on u niego nabyty z opłaconym zagospodarowaniem odpadów, które z tego sprzętu powstaną, tylko na zasadach ogólnych wynikających z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1155).

Zgodnie z powołanym przepisem sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Stanowią one element ceny sprzętu. Pokazanie kosztów gospodarowania odpadami nie daje natomiast podstaw do roszczenia o przyjęcie odpadów przez sprzedawcę bez zakupu sprzętu.

Baterie i akumulatory
Pytanie nie wskazuje, o jaki rodzaj akumulatorów chodzi. Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) - dalej u.b.a., przy sprzedaży użytkownikowi końcowemu nowych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych nie wykazuje się oddzielnie kosztów zbierania, przetwarzania i recyklingu. W stosunku do pozostałych baterii i akumulatorów u.b.a. nie odnosi się do pokazywania kosztów gospodarowania odpadami.

Komu użytkownik końcowy obowiązany jest przekazywać zużyte baterie i akumulatory, wskazuje art. 44 i 45 u.b.a. Przekazywanie baterii i akumulatorów przenośnych do miejsc odbioru jest nieodpłatne.


Sprzedawca detaliczny baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej. Opłata ta jest zwracana, jeżeli użytkownik zwróci zużyte baterie lub akumulatory.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.