Jest to podyktowane decyzją nałożoną w maju 2012 r. przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego po awarii spowodowanej błędami wykonawczymi poprzedniego generalnego wykonawcy mostu, firmy Alpine Bau. Wartość umowy zostanie w całości pokryta z zabezpieczonej na rzecz Skarbu Państwa gwarancji Alpine Bau.

Program naprawczy zostanie zrealizowany za kwotę 55,4 mln zł brutto przez firmę INTERCOR, z którą GDDKiA podpisała już umowę. W ramach naprawy obiektu zostanie wykonane m.in.: zamontowanie pod nim systemu kabli sprężających wspartych na dewiatorach – elementach kierunkujących ich trasę, zabetonowanie brakujących części obiektu, wykonie żeber usztywniających wewnątrz skrzynki obiektu, korekcja lin podtrzymujących obiekt, zamontowanie dylatacji i robocze obciążenie próbne obiektu.

Do oddania zrealizowanego już niemal w 95 proc. mostu do użytkowania pozostało, oprócz wdrożenia programu naprawczego, jego dokończenie w zakresie m.in. wykonania kap chodnikowych, barier energochłonnych, izolacji i nawierzchni. Wykonawca, który dokończy budowę mostu oraz odcinka autostrady A1 Świerklany – Mszana, zostanie wybrany w osobnym postępowaniu.

Źródło: www.gddkia.gov.pl,