W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektów ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o spółdzielniach, autorstwa posłów PO. Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian w spółdzielniach mieszkaniowych.
Pierwszy z projektów przewiduje m.in., że po roku od wejścia w życie noweli spółdzielnie, które postawiły bloki na gruntach, do których nie miały tytułu prawnego, zasiedzą je z mocy prawa. Wystarczy, że wystąpią do sądu o wydanie postanowienia w tej sprawie. Projekt zmienia nazwę spółdzielczego prawa własnościowego na spółdzielcze prawo. Jego posiadacze mają się stać właścicielami mieszkań. Lokatorskie prawo do lokalu ma stać się ograniczonym prawem rzeczowym. Nowe prawo spółdzielcze zmienia m.in. zasady przeprowadzania lustracji, pozwala na reprezentowanie członka spółdzielni przez pełnomocnika i zastępuje zebrania przedstawicieli walnymi zgromadzeniami we wszystkich rodzajach spółdzielni.
Źródło: Rzeczpospolita, 29 października 2010 r., Renata Krupa-Dąbrowska
Data publikacji: 2 listopada 2010 r.