Spółdzielnie mieszkaniowe chcą zaskarżyć ustawę śmieciową

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP zapowiada, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego tzw. ustawę śmieciową.

Według Prezesa Związku Jerzego Jankowskiego, opłata za wywóz śmieci ma wszystkie cechy podatku, gdyż jest powszechna i obowiązująca. W stosunku do zarządców spółdzielni stosuje się także ustawę karnoskarbową. Dlatego ustawodawca powinien ustalić górną granicę tej opłaty. Ponadto według Prezesa, ustawa błędnie nakłada na spółdzielnie mieszkaniowe, a konkretnie na ich zarządy, obowiązek zbierania od jej członków oświadczeń w sprawie liczby mieszkających w danym lokalu osób, jak i obowiązek zbierania od nich opłat za wywóz śmieci. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie przepisów ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach za niekonstytucyjne spółdzielcy chcą wnieść w krótkim czasie za pośrednictwem posłów.

Opracowanie Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.administrator24.pl, stan z dnia 7 marca 2013 r.

Data publikacji: 7 marca 2013 r.