Co ma zrobić właściciel nieruchomości, przez którą ma przebiegać planowana przez przedsiębiorcę przesyłowego inwestycja w postaci np. budowy linii wysokiego napięcia, bądź gdy inwestycja taka znajduje się już na danej nieruchomości? Może oczywiście nie wyrazić zgody na takie działania przedsiębiorcy przesyłowego. W takiej sytuacji musi liczyć się z tym , że przedsiębiorca przesyłowy , który nie jest w stanie przeprowadzić danej inwestycji z pominięciem spornej nieruchomości wystąpi na drogę sądową w celu uregulowania stanu prawnego swoich urządzeń.

Najlepszym rozwiązaniem jest zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu urządzeń, które mają przebiegać przez daną nieruchomości. Dla właściciela danej nieruchomości, którzy często nie mają wpływu na to, że nad ich gruntem przebiegają linie wysokiego napięcia ( które np. powstały jeszcze w latach 80-tych) zawarcie umowy o ustanowienie służebności przesyłu jest niekiedy jedyną możliwością, aby uzyskać w ten sposób stosowne odszkodowanie.

Przepisy, które regulują kwestie związane z ustanowieniem służebności przesyłu zostały wprowadzone do kodeksu cywilnego do Rozdziału III od art. 305 1kc i nast. i obowiązują od 03.08.2008 r.


Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym>>>