Platforma dostępna jest pod adresem www.puesc.gov.pl i docelowo stanie się jedynym punktem dostępu do wszystkich e-usług Służby Celnej. Portal został zbudowany w ramach Programu e-Cło dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej. Zakres korzystania z PUESC można spersonalizować zgodnie ze swoimi potrzebami w oparciu o usługę e-Klienta.
Obecnie systemy (CELINA, NCTS, ECS itd.) wykorzystują różnorodne kanały komunikacji, jednak do końca 2015 roku zostanie przeprowadzony proces ujednolicania tego obszaru w oparciu o PUESC.
O poszczególnych usługach, które wykorzystują PUESC, Służba Celna będzie informować na portalach dedykowanych dotychczas poszczególnym systemom informatycznym, czyli na www.e-clo.gov.pl, a także na www.sluzbacelna.gov.pl.