Śląsk: supernowoczesny radar poprawi bezpieczeństwo powodziowe województwa

Na Górze Świętej Anny (woj. śląskie) stanie radar, który obejmie zasięgiem obszar województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego o powierzchni 41.700 km2, na którym zamieszkuje 8,5 mln ludzi. Radar umożliwi dokładniejsze prognozowanie zagrożeń oraz szybsze ostrzeganie przed nimi.

Radar ma objąć skutecznym zasięgiem radarowym obszary źródłowe Odry, Opawy i Ostrawicy oraz ich górne biegi, poprawić dokładność pomiaru natężenia opadów i prognozowania zasilania w/w rzek w wody opadowe, monitorować groźne zjawiska meteorologiczne związane z wiatrem na obszarze województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego. Pozwoli też na ocenę stanu skupienia hydrometeorów (rozróżnia deszcz, grad, śnieg).

Radar zostanie zintegrowany z systemem POLRAD. Uwzględniając dodatkowo planowane wdrożenie systemu INCA można stwierdzić, że planowana inwestycja umożliwi lepsze prognozowanie hydrologiczne i sterowanie kaskadą zbiorników w celu uzyskania co najmniej 24-godzinnego czasu wyprzedzenia dla planowanych odpływów z tych zbiorników oraz 48-godzinnego wyprzedzenia ostrzeżeń o katastrofalnych wzrostach stanów wody na dolnej Nysie Kłodzkiej i Odrze poniżej ujścia Nysy. 

Całkowity koszt budowy radaru wyniesie ok. 12,7 mln zł (netto).

Opracowanie: Ewa Saj

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl, stan z dnia 29 lipca 2014 r.

Data publikacji: 29 lipca 2014 r.