Śląsk: 20 gmin otrzyma dotacje na kampanie dotyczące gospodarki odpadami

WFOŚiGW w Katowicach rozstrzygnął II edycję Konkursu na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych dotyczących gospodarki odpadami na terenie gmin. Dofinansowanie w formie dotacji uzyskało 20 wniosków na łączną kwotę do 285.295,32 zł. 

WFOŚiGW w Katowicach wspiera działania edukacyjno-informacyjne dotyczące gospodarki odpadami już od wielu lat. W 2010 roku przeprowadził Konkurs na roczną kampanię edukacyjną dla dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, której celem było przekazanie wiedzy na temat świadomego gospodarowania odpadami. Efektem Konkursu była kampania „Życie po śmieciach”, w ramach której stworzono między innymi interaktywną mapę dzikich wysypisk w województwie, kilkadziesiąt z nich udało się zlikwidować. 

W 2013 roku Fundusz ogłosił I edycję Konkursu dla gmin na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami. Działania dofinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach przeprowadzono na terenie 28 gmin oraz GZM.

Lista zadań kwalifikujących się do dofinansowania w ramach bieżącego Konkursu dostępna jest na stronie: www.wfosigw.katowice.pl/files/wrzesien14/Konkurs_dla_gmin_2014.pdf

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl, stan z dnia 15 września 2014 r.

Data publikacji: 15 września 2014 r.