Zakres prac obejmuje budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każdą stronę wraz z pasami awaryjnymi na łącznej długości ok. 5,3 km (od węzła Rokietnica do węzła Tarnowo Podgórne), węzła Poznań Kiekrz na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 184 w miejscowości Kobylniki z drogą ekspresową S11. Kontrakt obejmuje też budowę trzech obiektów inżynierskich, sieci dróg współistniejących (drogi dojazdowe, poprzeczne - ok. 7 km), budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe, oświetlenia drogowego -27 masztów latarni, zabezpieczeń akustycznych, urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Wykonawca wykonuje prace ziemne - odhumusowanie, dostarcza kruszywo z dwóch kopalni w Zajączkowie i Uścikowie, trwa wymiana gruntu w okolicy węzła Poznań-Kiekrz. Prowadzony jest również stały nadzór archeologiczny nad robotami.