Senat opowiedział się za nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami i prawa budowlanego, wprowadzając do niej jedenaście poprawek. Mają one jednak charakter redakcyjny oraz dotyczą przepisów przejściowych.
Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do unijnego - dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2002 roku w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. W myśl nowych przepisów świadectwa energetyczne będą mogły wystawiać osoby, które ukończyły studia magisterskie lub inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych. Świadectwa będą musiały wskazać możliwe do przeprowadzenia prace, których wykonanie poprawi charakterystykę energetyczną budynku. W budynkach zasilanych z sieci ciepłowniczej oraz w budynkach z siecią centralnego ogrzewania, świadectwo energetyczne dla lokalu będzie można przygotować w oparciu o świadectwo wystawione dla całego budynku. Nowelizacja przewiduje, że większość jej przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zmianami wprowadzonymi przez Senat zajmie się teraz Sejm.
Pb.pl za PAP, 31 lipca 2009 r.