Zgoda samorządu terytorialnego jest w chwili obecnej konieczna do powołania nowego lub rozszerzenia granic już istniejącego parku narodowego. Organizacje przyrodnicze, które przygotowały akcje zbierania podpisów pod projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody uważają, że rozwiązanie te blokuje w praktyce rozwój parków narodowych. W myśl nowych przepisów wciąż istniałby obowiązek konsultacji zmiany granic lub powołania nowego parku narodowego z władzami lokalnymi z tym, że ich decyzja nie byłaby wiążąca.

Nowelizacja nakłada na ministra ochrony środowiska obowiązek konsultowania decyzji o odwołaniu dyrektora parku narodowego z Państwową Radą Ochrony Przyrody. Powód dymisji powinien być ponadto poddawany każdorazowo do wiadomości publicznej. W zamyśle projektodawców rozwiązanie to ma wykluczyć sytuacje, w której dyrektor jest odwoływany z pełnionego stanowiska z niewyjaśnionych przyczyn, często niezwiązanych z funkcjonowaniem parku.

Projektów obywatelskich nie obowiązuje zasada dyskontyunacji, dlatego też pracę nad nowelizacją mogą być kontynuowane pomimo, że zaczęły się jeszcze w poprzedniej kadencji sejmu. Organizacjom przyrodniczym promującym projekt (m.in. Greenpace, OTOP, WWF Polska, Salamandra) udało się zebrać pod nim ponad 250 tyś podpisów.Karol Kozłowski