Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przewiduje, że inwestor, który zamierza remontować budynek z innych środków niż kredyt, na który została przyznana premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, będzie mógł złożyć wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej do Banku Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio, a nie – jak do tej pory – za pośrednictwem banku kredytującego.

Premia kompensacyjna to pieniądze z budżetu państwa przeznaczone na spłatę części kredytu na remont, zaciągniętego przez właścicieli budynków. Podstawowym warunkiem uzyskania premii jest zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Premia termomodernizacyjna może być przeznaczona np. na ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę okien oraz modernizację systemu grzewczego. Premię remontową można uzyskać na przedsięwzięcie remontowe związane z termomodernizacją budynków wielorodzinnych. Zmiana procedury przyznawania premii ma znacznie skrócić cały proces. Inwestor będzie musiał dołączyć do wniosku dokumenty określające rozmiar i szacowane koszty przedsięwzięcia. Bank musi sprawdzić, czy zakres remontu jest zgodny z przepisami ustawy. Premia będzie wypłacana bezpośrednio inwestorowi po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Ponadto projekt nowelizacji zakłada, że inwestor któremu przysługuje premia kompensacyjna, wykonujący remont bez korzystania z premii remontowej, nie będzie musiał wykazywać zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. W rezultacie będzie mógł od razu zrealizować duży remont, korzystając - na dotychczasowych zasadach - zarówno z premii kompensacyjnej, jak i remontowej, albo zrealizować mniejsze przedsięwzięcie refinansowane w części lub w całości z premii kompensacyjnej. Zachowa przy tym prawo do skorzystania z premii remontowej z tytułu realizacji kolejnych przedsięwzięć remontowych.

Uprawnienia do premii kompensacyjnej będą miały cztery kategorie inwestorów: właściciele budynku mieszkalnego, właściciele jego części, współwłaściciele budynku, współwłaściciele jego części. Takie rozwiązanie oznacza (w niektórych, złożonych sytuacjach prawnych), że premia kompensacyjna w przypadku jednego budynku mieszkalnego może przysługiwać więcej niż jednemu inwestorowi. Premia ta przysługuje jeden raz w odniesieniu do budynku mieszkalnego lub jego części. Przyjęte rozwiązania powinny w istotny sposób poprawić dostępność premii kompensacyjnej dla uprawnionych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów trafi teraz pod obrady Sejmu.