Celem konferencji „Polski Gaz Ziemny 2020 – Prawo, Podatki, Perspektywy” jest debata na temat przyszłości energetycznej Polski oraz wpływu rozwoju rynku gazu ziemnego na gospodarkę krajową, przede wszystkim w kontekście poszukiwań gazu z łupków. W spotkaniu biorą udział przedstawiciele rządu i samorządu, reprezentanci firm z branży poszukiwawczo-wydobywczej oraz eksperci rynku gazowego, którzy zastanawiają się nad modelem wsparcia procesu poszukiwań i eksploatacji „błękitnego paliwa” w Polsce.


Uczestnicy paneli dyskusyjnych rozmawiają o najważniejszych aspektach rozwoju rynku gazu ziemnego w naszym kraju:
- regulacjach prawnych i instytucjonalnych sprzyjających efektywnym poszukiwaniom i przemysłowemu wydobyciu gazu przez branżę poszukiwawczo-wydobywczą,
- mechanizmach podatkowych i fiskalnych oraz ich wpływie na rozwój sektora gazowego i energetycznego,
- promocji rozwoju rynku gazu, wpływie na polską gospodarkę oraz zastosowaniu własnych technologii poszukiwań i wydobycia surowców.

Konferencja „Polski Gaz Ziemny 2020 – Prawo, Podatki, Perspektywy” jest organizowana przez Organizację Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego (OPPPW) i Izbę Gospodarczą Gazownictwa.

Więcej: www.opppw.pl