W ramach programu Kompas przedsiębiorcy odbędzie się pięć szkoleń tematycznych:
1. Kurs na spokojne wody
Praktyczne szkolenie z negocjacji. Dlaczego na spokojne? Negocjacje to budowanie porozumienia, dążenie do takiego rozwiązania, które jest dobre dla obu stron. Takie podejście wiąże partnerów biznesowych na długo, wraz z porozumieniem, rośnie zaufanie i łatwiej o współpracę. Umiejętności negocjacyjne są kluczowe dla każdej firmy, na każdym stanowisku.
2. Bezpiecznie przez rafy
Szkolenie w postaci symulacji biznesowej pozwoli nie tylko zrozumieć, ale i doświadczyć, jak podejmować dobre decyzje finansowe. Dwa dni symulacji pozwalają w bezpiecznym środowisku sprawdzić, co dzieje się z finansami firmy w ciągu 7 lat na niezwykle konkurencyjnym rynku.
3. Okręt pod pełnymi żaglami
Jak z przekonaniem zaprezentować siebie i swoją firmę? Tego właśnie można nauczyć się podczas szkolenia ze sztuki prezentowania. Nie chodzi tu tylko o wystąpienia na konferencjach, ale też o to, jak w profesjonalny i wiarygodny sposób wypadać na spotkaniach z klientami, czy rozmowach.
4. Coś dla wielorybników
To program w postaci symulacji biznesowej, przeznaczony dla firm, które sprzedają w modelu B2B (business to business). W uporządkowany i atrakcyjny sposób przechodzimy przez kolejne etapy sprzedaży. Niezwykle angażująca forma sprawia, że doświadczenia ze szkolenia pozostają na trwałe w pamięci.
5. Bez autopilota
Sukces w biznesie zależy od wielu rzeczy. Koniunktury, mody, możliwości finansowych, ale w ogromnym stopniu również od ludzi. Każdy z nas jest inny. Zrozumienie sposobu własnego funkcjonowania, tego, jak się komunikujemy z innymi, co nas motywuje, pozwala stosować efektywne formy wpływania na innych, budowania porozumienia z podwładnymi, współpracownikami i klientami. Namawiamy, aby formy te dobierać do indywidualnych, tkwiących w osobowości potrzeb i możliwości.
Każde ze szkoleń stanowi jedną całość. Przedsiębiorcy mogą wziąć udział w jednym szkoleniu, kilku lub w całym programie.

Więcej informacji na http://www.marfolio.pl/_lewiatan/kompas/index.html