23 września br. główny inspektor pracy T.J. Zając zainaugurował nową edycję kampanii prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki, poślizgnięcia". W tym roku będzie kampania będzie realizowana pod hasłem "Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości".
Jej adresatami są przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne w firmach sektora budowlanego za podejmowanie decyzji inwestycyjnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kampania zwraca uwagę pracodawców na koszty wypadków przy pracy i ich niewspółmierność do nakładów ponoszonych na bhp w budownictwie. Ma to na celu wzrost świadomości skutków zagrożeń zawodowych oraz ukazanie korzyści z inwestycji w bezpieczne miejsca pracy.
W dziedzinie ochrony zdrowia i życia pracowników nadal jest wiele do zrobienia. W 2009 r. w wypadkach przy pracy zgłoszonych PIP zginęło lub zostało dotkniętych ciężkim kalectwem 420 osób. Co czwarta ofiara śmiertelna wypadku przy pracy była zatrudniona w branży budowlanej, a blisko połowa poszkodowanych pracowała krócej niż rok w danym zakładzie. Upadki z wysokości stanowiły prawie jedną trzecią wszystkich wypadków. Najpowszechniejsze przyczyny zdarzeń wypadkowych od lat się nie zmieniają. Należą do nich: nieodpowiednia organizacja pracy, brak właściwego nadzoru, lekceważenie zasad bezpieczeństwa, nieuwaga oraz pośpiech.
Źródło: www.pip.gov.pl, 25 września 2010 r.
Data publikacji: 27 września 2010 r.