Umowę na roboty budowlane podpisali we wtorek we Wrocławiu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (DZMiUW) oraz wykonawca prac firma Energopol-Szczecin.

Jak powiedziała w rozmowie z dziennikarzami dyrektor DZMiUW Joanna Gustowska, w ramach prac budowlanych zostanie zmodernizowany, przebudowany i uszczelniony wał przeciwpowodziowy o długości 5,7 km. „To wał polderów chroniących Wrocław przed powodzią” - mówiła dyrektor.

Prace przy modernizacji obwałowań polderów Blizanowice-Trestno mają rozpocząć się w przeciągu najbliższych tygodni i zakończyć w ciągu 18 miesięcy. Będą kosztowały 14 mln zł.

Gustowska poinformował, że jeszcze w tym roku zostaną podpisane kolejne umowy związane z modernizacją Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). „Chodzi o modernizację lewostronnych obwałowań odrzańskich w rejonie wrocławskich Praczy, Maślic, Janówka i powyżej Wrocławia w rejonie Siechnic oraz prawostronnych wałów w rejonie Rędzina i Różanki. To w najbliższym czasie znacznie poprawi system zabezpieczeń przeciwpowodziowych” - mówiła dyrektor.

Projekt modernizacji WWW został podzielony na trzy etapy, a jego całkowity koszt to ponad 511 mln zł. Fundusze pochodzą ze środków unijnych – 282 mln zł, Banku Rozwoju Rady Europy – 199,5 mln zł, Banku Światowego – 21,5 mln zł oraz budżetu państwa – 8,5 mln zł.

Pierwszy etap zakłada poprawę stanu technicznego istniejących obwałowań Odry, czyli przebudowę i podwyższenie wałów przeciwpowodziowych w rejonie podwrocławskich miejscowości: Blizanowice-Trestno, Kotowice-Siedlce, Siechnice, Opatowice, Janowice, Kamieniec Wrocławski-Wojnów oraz w samym Wrocławiu: przy ul. Międzyrzeckiej, na Różance, Szczepinie, Kozanowie, Maślicach oraz Praczach Odrzańskich i Janówku.

W drugim etapie zakładana jest modernizacja kanału przerzutowego Odra-Widawa i przystosowanie Doliny Widawy do przyjęcia zwiększonego przepływu powodziowego z Odry, zaś trzeci etap inwestycji to zwiększenie przepustowości koryta Odry.

Modernizacja WWW jest częścią Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry. W ramach tego projektu ma powstać m.in. suchy zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze w Racibórz (Śląskie). Jak powiedział w rozmowie z PAP wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski, resort chciałby, aby jeszcze w tym roku został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. „To pozwoliłoby na zakończenie prac do 2016 r.” - powiedział Gawłowski. Budowa zbiornika ma kosztować 1,4 mld zł.

Wrocławski węzeł wodny (WWW) - obejmuje Odrę, jej dopływy, kanały wodne oraz budowle i urządzenia hydrotechniczne przeciwpowodziowe, żeglugowe i przemysłowe. WWW jest największym w Polsce i jednym z największych w Europie systemem dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych, zlokalizowany na obszarze aglomeracji miejskiej.

Modernizacja WWW, to trzeci co do wielkości projekt środowiskowy w Polsce. Ma on ochronić przed powodzią 600 tys. mieszkańców Wrocławia i okolic oraz zabezpieczyć obszar o powierzchni 14 tys. hektarów. Realizacja tej inwestycji pozwoli zabezpieczyć Wrocław przed powodzią podobną do tej z 1997 r. (PAP)

pdo/ mki/