Jest to tzw. trzeci projekt deregulacyjny, który ułatwia wejście do zawodów związanych m.in.: z ochroną przeciwpożarową (np. inżynier pożarnictwa); konserwacją zabytków; zawodów geologicznych i górniczych. Projekt ułatwia dostęp do wymienionych zawodów poprzez ograniczenie lub likwidację obecnie obowiązujących wymogów uzyskiwania certyfikatów i licencji.
We wrześniu 2012 r. przyjęto pierwszy pakiet deregulacyjny, który zakładał ułatwienia w wykonywaniu 50 zawodów, głównie prawniczych. W drugiej grupie zawodów przewidzianych do otwarcia drugą transzą deregulacyjną znaleźli się m.in.: urbaniści, architekci, inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi.

Celem deregulacji jest niedopuszczenie do wzrostu cen oferowanych usług oraz utrzymanie dotychczasowej dostępności świadczonych usług dla konsumentów.


(www.premier.gov.pl)