Najważniejszym elementem śląsko-zagłębiowskiej kampanii będzie sześć emitowanych w regionalnej telewizji filmów, które w prosty i przystępny sposób przybliżą mieszkańcom metropolii czekające ich zmiany.

"Chcemy naszym mieszkańcom pokazać co, jak i dlaczego zmieni się w systemie gospodarki odpadami. A ponieważ wprowadzane zmiany są rewolucyjne, dlatego uznaliśmy, że najlepiej będzie wyjaśnić wszystko w specjalnych edukacyjno-informacyjnych reportażach telewizyjnych" – poinformował w czwartek przewodniczący Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski.

Bohaterami kolejnych odcinków będą rodziny mieszkające w blokach i w domkach jednorodzinnych. Każda z nich dowie się, jakie zmiany je czekają i co będą musiały zrobić, by się do nich dobrze przygotować. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. dlaczego od 1 lipca trzeba będzie płacić za wywóz śmieci zdecydowanie więcej niż dotąd oraz wnosić opłaty w urzędach miast i gmin, zamiast np. w czynszu.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów niemal wszędzie wzrosną natomiast opłaty za wywóz śmieci. W woj. śląskim większość miast ustaliła miesięczne stawki za odpady segregowane w wysokości ok. 11-14 zł od osoby, a za niesegregowane ok. 15-20 zł. Wpłaty mają być dokonywane kwartalnie.

Ważnym elementem nowych zasad gospodarki odpadami będą deklaracje, które będą musieli wypełnić i złożyć wszyscy właściciele nieruchomości. Kampania ma wyjaśnić mieszkańcom, dlaczego deklaracje są takie ważne i pomóc w ich wypełnieniu.

Wszystkie filmy po premierowej emisji w TVP zostaną przekazane miastom Metropolii Silesia. Samorządy będą mogły je wykorzystać w swoich kampaniach promocyjnych. "Liczymy, że nasze filmy będą pokazywane podczas spotkań z mieszkańcami, poświęconych nowym zasadom gospodarki odpadami, oraz że znajdą się na miejskich stronach internetowych" – podkreślił rzecznik GZM Krzysztof Mejer.

Samorządowcy już wcześniej zgłaszali potrzebę specjalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych, służących zapoznaniu mieszkańców ze zmianami. W ich finansowaniu wspomoże gminy Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który ogłosił już stosowny konkurs. Wnioski będzie można składać do 15 lutego. Premiowane będą kampanie oryginalne i innowacyjne, a przede wszystkim pomyślane tak, by ich przekaz skutecznie dotarł do adresatów. Fundusz chce sfinansować maksymalnie połowę kosztów samorządowych kampanii, ale nie więcej niż 20 groszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej gminy.

Zmiany w systemie gospodarki odpadami wymusza znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według nowych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci.

Mieszkańcy miast Metropolii Silesia wytwarzają rocznie ok. 800 tys. ton odpadów; średnio każdy mieszkaniec tego terenu produkuje ponad 370 kilogramów śmieci rocznie. Większość z nich trafia na wysypiska. W miastach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego działają dwie instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 20 sortowni, 13 kompostowni, dziewięć instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz dziewięć składowisk.

Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów, takich jak papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.

mab/ amac/