"Chcemy, żeby to było duże europejskie wydarzenie. To pierwsza taka akcja w historii Unii Europejskiej. Polska może znów stać się prekursorem ważnych inicjatyw zauważanych w świecie" – powiedział Dorn, którego cytuje Onet.pl.

Do tej akcji włączyły się także największe związki zawodowe w Polsce: NSZZ Solidarność i OPZZ, a także wiele innych organizacji. W piątek ogłoszony zostanie fakt utworzenia zespołu parlamentarnego który będzie wspierał tę inicjatywę, która ma objąć większość państw członkowskich Unii. Znajdą się w nim przedstawiciele wszystkich klubów poselskich z wyjątkiem Ruchu Palikota.

Działania zespołu pod przewodnictwem Dorna mają trwać rok. Przewidziane są akcje informacyjne, debaty z udziałem specjalistów oraz zbieranie podpisów i to nie tylko w większości miast Polski, ale również w internecie.

Unijny pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada, że do 2020 roku UE o 20 proc. zredukuje emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnie 20 proc. udziału energii produkowanej ze źródeł odnawialnych i 20 proc. oszczędności zużycia energii. Pakiet ma przeciwdziałać globalnemu ociepleniu klimatu, które może doprowadzić do światowej katastrofy.

Polska jest w Europie liderem redukcji gazów cieplarnianych, ponieważ od 1988 roku zmniejszyła emisję dwutlenku węgla o 31,6 proc., podczas gdy kraje starej "piętnastki" liczone razem – zaledwie o 0,9 proc. od 1990 roku. Z kolei kraje takie jak Chiny, USA, Indie, Kanada systematycznie zwiększają produkcję energii i emisję CO2.

Wprowadzanie pakietu klimatyczno-energetycznego w życie wiąże się ze wzrostem kosztów energii w krajach członkowskich UE, zarówno dla przemysłu jak i dla gospodarstw domowych. To z kolei pociąga za sobą spadek konkurencyjności przemysłu i wzrost bezrobocia. Ponadto hamuje także wzrost gospodarczy w tych państwach członkowskich, których źródłem energii jest przede wszystkim węgiel.

Źródło: www.euractiv.pl