Ruch budowlany w I połowie 2014 r.

W I półroczu bieżącego roku wydano ogółem 87.134 pozwolenia dla 97.724 obiektów budowlanych, co oznacza, że liczba wydanych pozwoleń na budowę jest o 1,5% wyższa od liczby pozwoleń wydanych w pierwszym półroczu 2013 r. Natomiast w stosunku do lat wcześniejszych ogólna liczba pozwoleń na budowę wydanych w I połowie 2014 r. jest mniejsza o 7-17% .

W I półroczu 2014 r. najwięcej decyzji o pozwoleniu na budowę wydano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim. Najmniej w województwach: opolskim, lubuskim i świętokrzyskim. W latach 2008-2013 r. w ogólnej liczbie wydanych pozwoleń na budowę dominowały pozwolenia dotyczące budynków mieszkalnych, które stanowiły od 40 do 50% pozwoleń. W pierwszej połowie 2014 r. tendencja ta uległa niewielkiej zmianie, ponieważ pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych stanowią 39,9% ogólnej liczby wydanych pozwoleń. Spadek liczby pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, rejestrowany w I połowie 2014 r. w odniesieniu do analogicznych okresów lat 2008-2013, wynika przede wszystkim ze spadku liczby pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych i wynosi 1,5% (482 pozwolenia). W badanym okresie do użytkowania przekazano 78.342 obiekty budowlane - więcej o 4% niż w I półroczu 2013 r. Zalegalizowano 332 obiekty budowlane, a organy nadzoru budowlanego wydały 2412 nakazów rozbiórki obiektów budowlanych.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 10 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 10 września 2014 r.