Krajowe Forum Wodne 2015, zorganizowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, poświęcone jest strategicznym dla gospodarowania i zarządzania wodami w Polsce dokumentom: aktualizacji Planów gospodarowania wodami (aPGW) oraz Planom zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Podczas dwudniowej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie uczestnicy mają okazję do wymiany poglądów, dyskusji i spotkań z administracją rządową, samorządową, naukowcami, przedstawicielami branż wodnych, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi.

- Zagadnienia wodne dotyczą wszystkich, choć nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Bez wody nie ma życia – to prawda tak oczywista, że często o tym zapominamy. Dlatego dziękuję Państwu, że przyjechaliście tu, aby rozmawiać o tym ,jak gospodarować tym coraz rzadszym dobrem. To ważne, aby każdy mieszkaniec naszego kraju miał dostęp do dobrej, zdatnej do picia wody, a każda dziedzina gospodarki mogła mieć jej pod dostatkiem, bez szkody dla środowiska i przyrody. Równie istotna jest odpowiedź na pytanie: Co zrobić, aby każdy chciał jak najbardziej oszczędnie i efektywnie z niej korzystać oraz jak zapewnić bezpieczeństwo powodziowe? Właśnie dlatego tak ważne jest strategiczne myślenie o gospodarowaniu wodą - powiedział minister środowiska Maciej Grabowski, otwierając Forum.

- Odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi pozwoli nam i następnym pokoleniom zapewnić dobry dostęp do wody i właściwe, oszczędne jej wykorzystywanie. Z tego powodu w Ministerstwie Środowiska przygotowaliśmy reformę gospodarowania wodami w Polsce. Bez pełnego rozdzielenia kompetencji i uporządkowania organizacji administracji wodnej w Polsce oraz bez zapewnienia stabilnego finansowania nie ma szans na realizację działań wskazanych w Planach gospodarowania wodami oraz Planach zarządzania ryzykiem powodziowym. Nie ma też szans na poprawną realizację bieżących prac utrzymaniowych czy prowadzenia inwestycji - dodał w trakcie spotkania wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

Konsultacje projektów aPGW i PZPR to niezwykle ważna przestrzeń dla udziału społeczeństwa w debacie dotyczącej priorytetowych dla polskiej gospodarki wodnej dokumentów.

Każdy może jeszcze wziąć udział w konsultacjach tych dokumentów. Proces uzgodnień społecznych trwa do 22 czerwca br. Uwagi do dokumentów można zgłaszać poprzez formularze zamieszczone na stronach www.konsultacjedlawody.pl i www.powodz.gov.pl. Po zakończeniu konsultacji, wszystkie wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone, a ostateczne wersje obu dokumentów zatwierdzi Rząd RP.

Krajowe Forum Wodne, w odróżnieniu od innych seminariów dla ekspertów, jest ukierunkowane na szeroką, angażującą wszystkie grupy społeczne, debatę dotyczącą gospodarki wodnej. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 2007 roku. Tegoroczne Forum potrwa do 10 czerwca. Agenda spotkania oraz dodatkowe informacje o nim: tutaj. 

 

(www.mos.gov.pl)