Rewolucja śmieciowa: zasady systemu pomostowego w Warszawie

Miasto stołeczne Warszawa od dnia 1 lipca 2013 r. wprowadza system pomostowy odbioru odpadów komunalnych. Z tą samą częstotliwością i przy wykorzystaniu tych samych pojemników odbierane będą odpady zmieszane surowcowe, zielone i tzw. „wielkogabaryty”. Jak dokładnie będzie wyglądać ten system?

Najważniejsze daty systemu pomostowego:

- z dniem 28 czerwca wchodzą w życie przepisy dotyczące nowych stawek. Dopiero od tego dnia będzie można składać w Wydziałach Obsługi Mieszkańców danej dzielnicy deklaracje z nowymi stawkami opłat za odpady komunalne. Za wywóz odpadów segregowanych mieszkańcy stolicy zapłacą od 10 zł do 60 zł. Nowe stawki są adekwatne do poziomu świadczonych usług;

- od 1 lipca należy umożliwić odbiór odpadów;

- do piątku, 19 lipca należy złożyć deklarację z uwzględnieniem nowych stawek w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby, bądź wysłać listem poleconym na adres urzędu dzielnicy.

- do 28 dnia każdego miesiąca (w lipcu 2013 r. do 29 dnia miesiąca) należy wnieść miesięczną opłatę na konta udostępnione na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz w urzędach dzielnic;

- do 31 stycznia 2014 r. - będzie obowiązywał system pomostowy.

1. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie ma podpisanej umowy na odbiór odpadów komunalnych (np. zamieszkał w niej po 1 lipca br. lub firma odbierająca odpady do 30 czerwca zamknęła działalność) należy podpisać umowę z wybranym przez siebie operatorem, który oferuje najkorzystniejsze warunki, jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów i typ pojemnika. Nowa umowa powinna być podpisywana na okres nie dłuższy, niż do dnia 31 stycznia 2014 r.

2. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wypowiedział umowę z firmą odbierającą odpady komunalne i chce ją kontynuować z dotychczasowym operatorem, to może:

a) nie podejmować żadnych czynności. Wtedy umowa będzie kontynuowana na dotychczasowych zasadach. Miasto będzie pokrywać koszty na podstawie porozumień, jakie zawarło z tymi przedsiębiorcami;

b) cofnąć wypowiedzenie umowy z firmą odbierającą odpady. W tym przypadku Miasto tez będzie pokrywać koszty odbioru na podstawie porozumień.

3. W przypadku, gdy właściciel chce zmienić operatora, z powodu niezadowalającej jakości świadczonych usług, wówczas zawiera umowę z nowym wybranym przez siebie usługodawcą. Nowa umowa powinna być podpisywana na okres nie dłuższy, niż do dnia 31 stycznia 2014 r.  

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 stycznia 2014 r., Miasto stołeczne Warszawa będzie płatnikiem faktur za odpady komunalne. To ono zwraca operatorowi bezpośrednio koszty usługi świadczonej na rzecz właściciela nieruchomości. 

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.czysta.um.warszawa.pl, stan z dnia 20 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 20 czerwca 2013 r.