Czy realizacja inwestycji: "budowa budynku ujeżdżalni dla koni"; funkcja terenu inwestycyjnego - teren gospodarstwa rolnego z obiektami i urządzeniami służącymi rekreacji konnej - wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej?
Proszę o wyjaśnienie, czy tego typu działalność można uznać za dział specjalny produkcji rolniczej.


Jeśli budynek ujeżdżalni ma służyć rekreacji na terenie czynnego gospodarstwa rolnego i dochody z działalności np. w ramach gospodarstwa agroturystycznego są dodatkową działalnością, jaką jest prowadzenie gospodarstwa rolnego, to nie ma potrzeby wyłączania tych gruntów z produkcji rolniczej.


Jeśli działalność polegająca na świadczeniu usług rekreacji konnej miałaby być działalnością stricte turystyczną (rekreacyjną, bez działalności rolniczej, będącej działalnością podstawową), to grunt należałoby wyłączyć. Jeśli byłyby to grunty klasy I - III to wyłączenie pociąga za sobą obowiązek wniesienia opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zanim jednak zostanie złożony w tej sprawie wniosek, to należy sprawdzić, jakie są zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (gdyż może on nie przewidywać na danym terenie turystyki), a w razie braku planu należy wystąpić o warunki zabudowy.

Jeśli natomiast działalność polegająca na świadczeniu usług rekreacyjnych ma być dodatkową działalnością obok produkcji rolnej, to wyłączenie gruntu z produkcji rolnej nie jest konieczne. Warunkiem jest, jak zaznaczono, aby usługi były świadczone w czynnym gospodarstwie rolnym.