Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, głównie dwutlenku węgla i metanu, w 2009 roku osiągnęło najwyższy poziom od początku epoki przemysłowej i nadal rośnie - poinformowała w Genewie Światowa Organizacja Meteorologiczna.

Sekretarz generalny WMO Jeremiah Lengoasa zaprezentował coroczny raport tej agendy ONZ, tzw. Biuletyn Gazów Cieplarnianych, obejmujący okres do końca 2009 roku. Raport głosi, że pomimo spowolnienia gospodarczego poziom dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu w atmosferze nadal rósł w 2009 roku. W ciągu 10 tys. lat przed rewolucją przemysłową poziom dwutlenku węgla był stały. Od 1750 roku w następstwie spalania paliw kopalnych, wylesienia czy zmian w sposobie użytkowania gruntów stężenie tego gazu wzrosło o 38%. Według raportu WMO, w ciągu ostatnich dziesięciu lat średnio stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrastało rocznie o 1,88%. Z kolei stężenie metanu od 1750 roku wzrosło o 158%. Za ok. 60% emisji tego gazu odpowiada człowiek. Do emisji metanu dochodzi także w związku z topnieniem pokrywy lodowej Arktyki oraz częstszymi opadami na terenach podmokłych, których powodem jest globalne ocieplenie. Najnowszy Biuletyn Gazów Cieplarnianych został przedstawiony pięć dni przed rozpoczęciem w meksykańskim Cancun konferencji ONZ na temat zmian klimatycznych. Uczestnikom ostatniej konferencji klimatycznej w Kopenhadze nie udało się ustalić planu działania po 2012 roku, gdy wygaśnie protokół z Kioto na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Źródło: www.wnp.pl, 25 listopada 2010 r.