"Z analizy RPO przeprowadzonej przez firmę doradczą ECDF wynika, że chociaż dotacyjne oferty w poszczególnych województwach zawierają sporo różnic co do wymogów dla potencjalnych beneficjentów, to jednak jest pewien zasób wspólnych niemal dla każdego regionu warunków przyznania pieniędzy. Jednym z nich jest konieczność posiadania strategii rozwoju eksportu.
– Taki dokument powinien przede wszystkim zawierać plan działań międzynarodowych, w tym również promocyjnych, identyfikować potencjalne rynki zbytu i odbiorców zagranicznych. W większości RPO wydatki na przygotowanie takiej strategii będą uznawane jako koszty kwalifikowane. Nakład firmy ograniczy się wyłącznie do wkładu własnego w budżecie projektu – tłumaczy Tomasz Kaczmarek, starszy specjalista ds. funduszy UE w ECDF.
W niektórych regionach przedsiębiorstwa będą musiały ubiegać się o wsparcie na opracowanie dokumentu w ramach innej części (działania) programu niż na jego wdrożenie. (...)"
 
Czytaj więcej: Rzeczpospolita