RCL: jeżeli preferencyjne kredyty dla młodych wejdą w 2013 r., to nie będzie ich z czego sfinansować

Rządowe Centrum Legislacji wytyka błędy w założeniach do projektu ustawy o preferencyjnych kredytach mieszkaniowych dla młodych ludzi. Rządowi eksperci wskazują, że wnioskodawca nie skoordynował daty wejścia w życie ustawy z okresem, w jakim w budżecie znajdą się środki na jej finansowanie.

Chodzi o stworzony przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa projekt założeń do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych, która ma być alternatywą dla kończącego się programu "Rodzina na swoim".

Nieścisłości w założeniach do nowego programu wytyka Rządowe Centrum Legislacji. Wskazuje przede wszystkim na to, że autorzy projektu przewidując czternastodniową vacatio legis, nie wzięli pod uwagę momentu wygaszenia programu zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (zakończy się dopiero 1 stycznia 2014 r.), a to z tych środków ministerstwo zamierza sfinansować wydatki związane z nowymi kredytami mieszkaniowymi.

"Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nasuwa się pytanie, z jakich środków będzie finansowany program w przypadku wejścia w życie projektowanej ustawy np. w lipcu 2013 r.?" - pyta RCL w opinii do projektu. Eksperci zwracają także uwagę, że - wbrew wymogom ustawy o finansach publicznych - wnioskodawcy nie określili mechanizmów korygujących, które znalazłyby zastosowanie w sytuacji nadmiernego obciążenia budżetu wydatkami na program.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 14 marca 2013 r.