Ryszarda Kitowska z zespołu prasowego radomskiego magistratu wyjaśniła, że w sierpniu będą nadal obowiązywały dotychczasowe terminy odbioru odpadów w trzech sektorach, które obejmują północną część miasta oraz śródmieście. W dwóch sektorach obejmujących pozostałą część Radomia odbiór odpadów ma być realizowany według nowych harmonogramów przez firmy, które wygrały przetargi zorganizowane przez miasto.

W Radomiu procedura przetargowa przedłużyła się ze względu na odwołania złożone przez kilku oferentów, którzy przegrali w przetargach. Krajowa Izba Odwoławcza, rozpatrująca odwołania, uznała jednak prawidłowość postępowania Urzędu Miejskiego, a tym samym - stwierdziła niezasadność złożonych odwołań. Ostatnie umowy z nowymi odbiorcami śmieci miasto podpisało dopiero pod koniec lipca. Firmy nie zdążyły z doręczeniem właścicielom i zarządcom nieruchomości nowych harmonogramów odbioru śmieci i dlatego miasto zdecydowało przedłużyć współpracę z dotychczasowymi odbiorcami odpadów o kolejny miesiąc.

W Radomiu opłaty za odbiór śmieci będą naliczane od gospodarstwa domowego i zróżnicowane w zależności od powierzchni mieszkania. W przypadku segregowania śmieci mieszkańcy zapłacą miesięcznie 18 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni nieprzekraczającej 30 m kw., 30 zł w przypadku mieszkania o powierzchni przekraczającej 30 m kw., jednak nie większej niż 70 m kw., i 40 zł od gospodarstwa domowego zajmującego lokal mieszkalny o powierzchni przekraczającej 70 m kw. Stawki za odbiór śmieci niesegregowanych wyniosą odpowiednio: 24 zł, 40 zł i 50 zł.