Program został opracowany przez Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), pod nazwą Planu Efektywnego Zarządzania Energią dla Statku (Ship Energy Efficiency Management Plan - SEEMP). Zastosowanie wytycznych planu ma na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych (m.in. CO2), dzięki zmniejszeniu ilości spalanego paliwa.

Według wstępnych obliczeń armator zaoszczędzi na mniejszym zużyciu paliwie ok. 8 mln dolarów rocznie.

Jak wyjaśnił Gogol, w realizowanym przez statki PŻM programie są takie elementy, jak optymalizacja podróży (np. optymalna prędkość statku, będąca kompromisem pomiędzy oczekiwaniami dostawcy ładunku a wielkością zużycia paliwa, wybór trasy o korzystniejszych warunkach pogodowych, sprawność autopilota i maszyny sterowej, zastosowanie odpowiedniego trymu, czyli kąta pochylenia dziobu statku wobec rufy, itd.) oraz zastosowanie niestandardowych rozwiązań technicznych (malowanie kadłuba silikonowymi powłokami anyporostowymi, polerowanie śruby, stosowanie specjalnych dodatków do paliw, itd.).

"Wszystkie te działania wymagają współpracy wielu służb armatora, w tym służb technicznych i eksploatacyjnych oraz samych załóg statków" - zaznaczył doradca.

Od ponad roku na statkach PŻM instalowane są specjalne systemy monitoringu zużycia paliwa, a dane z tych urządzeń wyświetlane są na mostku oraz w siłowni statku. W ten sposób załoga na bieżąco informowana jest o tym, ile w danym momencie wynosi zużycie paliwa, dzięki temu może wybrać najkorzystniejszą opcję jego spalania.

Według wstępnych danych dzięki zastosowaniu programu armator może zaoszczędzić 3 proc. paliwa. Średnio dziennie statek zużywa 30 ton paliwa. Jedna tona paliwa kosztuje ok. 600 dolarów. Armator szacuje, że koszt dobowy paliwa dla statku to ok. 18 tys. dolarów. Statek jest w podróży ok. 200 dni w roku. Armator liczy, że przy flocie ok. 80 jednostek, jego oszczędności rocznie wyniosą ok. 8 mln dolarów rocznie.

Na statkach prowadzone są szkolenia załóg, jak korzystać z danych z monitoringu zużycia paliwa i jakie elementy bieżącej eksploatacji statku wpływają na obniżenie jego spalania.

Działająca od 61 lat Polska Żegluga Morska jest przedsiębiorstwem państwowym. Zatrudnia blisko 3 tys. osób.

epr/ mki/ mag/