1 marca 2016 r. odbyła się terenowa wizja, mająca na celu ocenę i przegląd stada żubrów bytujących na terenie Puszczy Knyszyńskiej.

Przeglądu dokonała komisja złożona z przedstawicieli: Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Białowieskiego Parku Narodowego oraz przedstawicieli nadleśnictw: Krynki, Supraśl, Waliły i Żednia.

Celem było określenie liczby osobników, wielkość przyrostu naturalnego oraz ocena stanu zdrowotnego populacji żubrów w Puszczy Knyszyńskiej.

Ustalono, iż wielkość populacji żubra w Puszczy Knyszyńskiej, na koniec 2015 r. wynosiła 130 osobników. Przyrost w roku ubiegłym wyniósł 21 osobników. Aktualnie liczebność stada wynosi 130 osobników: 52 krowy, 40 byków, 17 sztuk młodzieży oraz 21 cieląt. Stwierdzono również większy zasięg terytorialny stada.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo ochrony środowiska. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku od kilku już lat prowadzi działania w zakresie dokarmiania żubrów na terenie obszaru Puszczy Knyszyńskiej, które niewątpliwie przyczyniają się do poprawy kondycji stada oraz łagodzenia konfliktów powodowanych szkodami wyrządzanymi przez ten gatunek w uprawach na obrzeżach Puszczy.
Źródło: RDOŚ w Białymstoku