Puszcza Białowieska z planem

Minister Środowiska zatwierdził plany urządzenia lasu dla nadleśnictw: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Janusz Zaleski Główny Konserwator Przyrody podkreślił, że to strategiczny dokument dla wieloletniej ochrony Puszczy Białowieskiej na terenie zarządzanym przez Lasy Państwowe, który gwarantuje wzmocnienie ochrony tego unikalnego terenu.

Plany będą obowiązywały w latach 2012 – 2021. Na ich podstawie przez kolejne 10 lat Lasy Państwowe będą realizować wszelkie działania na terenie Puszczy Białowieskiej. Zgodnie z decyzją ministra środowiska, plany te potwierdzają, że pozyskanie drewna zostanie utrzymane na zmniejszonym, minimalnym poziomie 47 tys. m3 na rok. Dodatkowo, pod pełną ochroną pozostają wszystkie drzewa, których wiek przekracza 100 lat.

Obowiązek sporządzenia takiego planu przez nadleśnictwa wynika z zapisów art. 7 ust. 1 ustawy o lasach. Plan zawiera opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Na potrzeby dokumentacji wykonano inwentaryzację przyrodniczo-leśną i zidentyfikowano obszary szczególnie chronione. Na tej podstawie zaplanowane zostały zabiegi pielęgnacyjno-ochronne, które zapewniają zachowanie trwałości tego cennego ekosystemu. Lasy na siedliskach silnie uwilgotnionych oraz drzewostany 100-letnie i starsze zostały wyłączone z cięć odnowieniowych.

Z planami można zapoznać się w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowy w Białymstoku.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 19 października 2012 r.

Data publikacji: 19 października 2012 r.