Resort pracy wytacza działa przeciwko naruszeniom na rynku pracy tymczasowej. Przedsiębiorcy nie są przychylni części proponowanych regulacji.

Konsultowany obecnie projekt nowelizacji powstał po wielomiesięcznych pracach nad postulatami zmian, zgłaszanych przez inspekcję pracy, związki zawodowe, pracodawców i organizacje zrzeszające agencje zatrudnienia. Projektowane rozwiązania mają służyć m.in. przeciwdziałaniu praktykom zastępowania stałego zatrudnienia pracą tymczasową i korzystaniu z niej w przypadkach, gdy jest to zabronione.

Jedno z ograniczeń to zakaz powierzania pracownikowi tymczasowemu tego samego rodzaju pracy, jaką wykonywał stały pracownik, wcześniej zwolniony z pracy, gdy od rozwiązania z nim stosunku pracy nie minęły 3 miesiące. Obecnie nie wolno przyjmować na stanowisko pracy po zwolnionej osobie, i w praktyce bywa tak, że pracownikowi tymczasowemu są powierzane takie same obowiązki, lecz na zbliżonym nazwą stanowisku.

Więcej w "Pulsie Biznesu" >>>