Publikacje Biblioteki Monitoringu Środowiska

Na stronach internetowych Monitoringu Ptaków Polski  www.monitoringptakow.gios.gov.pl opublikowano elektroniczne wersje dwóch publikacji wydanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska.

Obie publikacje przygotował OTOP we współpracy z pracownikami naukowymi.

Pierwsza to wydany w 2012 roku Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Książka zawiera informacje o rozmieszczeniu, preferencjach siedliskowych i trendach 80 szeroko rozpowszechniony ptaków lęgowych Polski, uzyskane w ramach prowadzonego przez OTOP Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych.

Druga publikacja to nowy numer Biuletynu Monitoringu Przyrody (nr 9) w całości poświęconego ptakom. Przedstawia on wybrane wyniki uzyskane w ramach wszystkich programów Monitoringu Ptaków Polski w sezonie lęgowym 2010-11 oraz zimą w latach 2011-12. 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.otop.org.pl, stan z dnia 24 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 24 stycznia 2013 r.