Przedstawiciel GUNB na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego

W dniu 7.11.2012 r. w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, organizacji pozarządowej, działającej na rzecz racjonalnej polityki mieszkaniowej.

W Zjeździe uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele środowiska budowlanych, organów spółdzielczości mieszkaniowej oraz administracji. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego reprezentowała Anna Macińska Dyrektor Departamentu Prawno-Organizacyjnego, która odczytała list, skierowany do uczestników Zjazdu przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zjazd PTM otworzył Prezes Zarządu Zbigniew Janowski. Przed rozpoczęciem obrad zebrani uczcili chwilą ciszy zmarłego w 2010 r. Stanisława Kukurykę, byłego ministra budownictwa i twórcę oraz wieloletniego Prezesa PTM. Uczestnicy Zjazdu dokonali podsumowania działalności Towarzystwa w latach 2009-2012 oraz przyjęli kierunki działań na lata 2013-2017. Podczas Zjazdu zostały także wręczone odznaczenia „Zasłużony dla budownictwa” oraz Złoty Medal 120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 9 listopada 2012 r.

Data publikacji: 9 listopada 2012 r.