Nie wygląda to najlepiej, jednak pocieszającym jest fakt, że nie odnotowaliśmy znaczącego spadku w stosunku do odczytu z początku pierwszego półrocza 2016 roku. Różnica pomiędzy wynikiem poprzedniego i aktualnego Indeksu Busometr to nieco ponad 2 punkty, co w kontekście badań naukowych, ociera się o granicę błędu statystycznego. Nie ulega jednak wątpliwości, że rząd powinien podjąć działania, które sprawią, że wskaźnik będzie systematyczne rósł, ponieważ obecnie przedsiębiorcy nie patrzą zbyt optymistycznie w przyszłość – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP.

Najmniejsze obawy o sytuację gospodarczą w perspektywie drugiego półrocza 2016 roku mają przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego (tutaj wskaźnik osiągnął wartość 48,2 pkt). Zaniepokojeni są natomiast działający na rynku w handlu i usługach (wartość wskaźnika oscyluje w granicach 42 pkt). 

Na ogólną wartość Indeksu Busometr istotnie wpłynął komponent „koniunktura gospodarcza”, (40,18 punktu). Zdaniem 20% przedsiębiorców, w ciągu najbliższych miesięcy, koniunktura ulegnie poprawie, blisko połowa jednak spodziewa się jej pogorszenia (49%). 

Zdecydowanie najlepiej prezentują się wyniki badania w zakresie rynku pracy, gdzie 28% respondentów zadeklarowało podniesienie wynagrodzeń pracowników w swojej firmie i tyle samo (28%)  planuje zwiększenie zatrudnienia. 

Nastroje przedsiębiorców w obszarze badanym przez komponent „rynek pracy” kształtują się na optymistycznym poziomie 54,51 punktu, co stanowi o systematycznym, ale powolnym wzroście wskaźnika od  początku pierwszego półrocza 2015 roku. 

Tak optymistyczne nie są jednak nastroje przedsiębiorców w obszarze inwestycji – ogólna wartość komponentu „inwestycje” wyniosła 46,22 punkta. Prawie połowa badanych (49%) zadeklarowała plany inwestycyjne, 51% nie planuje działań w tym zakresie. Dużą skłonność do inwestowania wykazują przedsiębiorcy z sektora średnich i dużych firm (58,2 pkt), pesymistyczne nastroje panują wśród mikro oraz małych przedsiębiorców (kolejno 40 i 48 pkt). Gotowość do inwestowania można zaobserwować na północy Polski (wskaźnik wynosi 53 pkt). W innych częściach kraju komponent „Inwestycje” nie przekracza wartości granicznej 50 pkt.
Niewątpliwie zadowalającym jest fakt dobrej sytuacji na rynku pracy. Mamy jednak do czynienia z ekonomią i wzajemnym oddziaływaniem różnych zależności. Moje obawy budzi słabszy wzrost gospodarczy oraz powolne tempo rozwoju inwestycyjnego, które w dłużej perspektywie mogą zahamować pozytywną sytuację na rynku pracy – podsumował Cezary Kaźmierczak.
Pełna treść badania dostępna na stronie www.zpp.net.pl