Pytanie
Stowarzyszenie chce zatrudnić koordynatora projektów. Chce podpisać umowę o dzieło lub umowę zlecenia z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sytuacja wygląda tak, że koordynator nie będzie miał żadnego wynagrodzenia dopóki nie będzie prowadził projektu. Sama umowa ma stanowić bardziej formę zobowiązania w zakresie dalszej współpracy. Wynagrodzenie będzie wypłacane w ramach projektów - zgodnie z przewidzianym budżetem.
Jaka to powinna być umowa?
Przez jakiś początkowy okres może nie być wynagrodzenia.
Czy można przyjąć, że pracodawca nie będzie płacić składek ZUS, bo uzna tą umowę jako umowę dzieło, a zrealizowany projekt będzie rezultatem tejże umowy?