Podczas dnia informacyjnego zostaną zaprezentowane założenia programu LIFE na lata 2014-2020 oraz jego współfinansowania przez NFOŚiGW. Dodatkowo uczestnicy konferencji będą mogli poznać doświadczenia wcześniejszych wnioskodawców oraz ich działania realizowane w ramach projektów finansowanych z programów LIFE i LIFE+.

Dzień Informacyjny LIFE 2015 służy wymianie doświadczeń między beneficjentami LIFE, a także zaprezentowaniu potencjalnym wnioskodawcom dotychczas zrealizowanych działań. Spotkanie jest organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już po raz ósmy.


Program dnia informacyjnego oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie NFOŚiGW>>>>

***

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie z Komisji Europejskiej uzyskało blisko 4180 projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.

NFOŚiGW od 2008 r. pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców, proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów.

(www.mos.gov.pl)