Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa ul. Tarnogrodzkiej, ul. T. Kościuszki oraz ul. Zamojskiej, znajdujących w ciągu dróg wojewódzkich 835 i 858 w Biłgoraju, o łącznej długości ok. 4,50 km wraz z przebudową trzech skrzyżowań i infrastrukturą towarzyszącą.

Umowa została podpisana na kwotę 41 596 066,30 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 28 253 237,67 zł. Za realizację projektu odpowiedzialna jest Gmina Miasto Biłgoraj. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2013 r.

Jest to osiemnasta umowa podpisana w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, której celem jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej.

Źródło: www.parp.gov.pl