Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał w Nowince (woj. podlaskie) umowę na realizację projektu ochrony rzeki Rospudy w pięciu gminach północnej części woj. podlaskiego. Inwestycja ma kosztować 120 mln złotych.
Z programu "Rospuda" skorzystają gminy: Augustów, Raczki, Bakałarzewo, Nowinka i Filipów. Pieniądze zostaną przeznaczone na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, m.in. na budowę prawie tysiąca przydomowych oczyszczalni ścieków, modernizację dwóch oczyszczalni ścieków i budowę oczyszczalni w gminie Nowinka. W gminach powstaną 202 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 9 km sieci wodociągowej. NFOŚiGW przeznaczył na program "Rospuda" 100 mln zł dotacji, ale gminy będą miały do dyspozycji aż 120 mln. Pozostałą część wniesie do programu WFOŚiGW na zasadzie pożyczek dla gmin. Realizacja programu ma rozpocząć się w 2010 roku i potrwa ponad dwa lata.
Źródło: www.ekoinfo.pl