W kwestii uzgodnienia pod względem bhp projektów budowy lub przebudowy obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenie pracy od dnia 1 stycznia 2012 r. nie ma już takiego obowiązku. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały poprzez ustawę z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232 poz. 1378) – dalej u.r.o.o.p. Ustawa ta, wprowadza szereg zmian w obowiązującym prawie, które mają na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa i przedsiębiorców oraz obniżenie kosztów administracyjnych tej działalności.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie BHP >>>