Zarząd WFOŚiGW w Warszawie na posiedzeniu w dniu 07.08.2012r. podjął decyzję o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d dla osób fizycznych, instytucji i organizacji wykonujących funkcje publiczne lub społeczne z dniem 03.09.2012r. do wyczerpania środków finansowych w tym zakresie.

Źródło: www.wfosigw.pl,