Podstawową przyczyną powstawania smogu jest tzw. niska emisja. To szkodliwe gazy pochodzące m.in. z lokalnych kotłowni węglowych, domowych pieców grzewczych oraz transportu. W ograniczaniu niskiej emisji w miastach pomoże program KAWKA. W jego ramach Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz wojewódzkimi funduszami będą współfinansowali programy likwidacji niskiej emisji (wsparcie nawet do 90% kosztów kwalifikowanych) dla miast, w których dochodzi do przekroczenia szkodliwych gazów.


Szczegóły programu KAWKA ogłoszone zostaną podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konferencji prasowej. Spotkanie odbędzie się 28 lutego br. (czwartek) o godz. 11.30 w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 3A.