Według Pracodawcw RP konieczne jest wznowienie dialogu trójstronnego, tym bardziej że wiele zagadnień – dotyczących np. ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych czy społecznej inspekcji pracy – wymaga dyskusji partnerów społecznych i wypracowania odpowiednich rozwiązań prawnych.
  Prawdopodobnie rok 2014 będzie czasem intensywnych prac nad przebudową Trójstronnej Komisji. Pracodawcy RP liczą na to, że rekonstrukcji obecnego modelu uda się dokonać na drodze konsensusu między partnerami społecznymi.
  Rok 2014 na rynku pracy powinien być rokiem dalszej stabilizacji. Lepsze nastroje konsumenckie, zapowiedzi przedsiębiorców dotyczące planów związanych z zatrudnieniem czy wzrost produkcji pozwalają wierzyć, że liczba pracujących Polaków będzie rosła, choć raczej nie należy się spodziewać spektakularnego zmniejszenia się liczby bezrobotnych.
  Na stopniową poprawę sytuacji z pewnością wpłynie wejście w życie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – do czego dojdzie najprawdopodobniej w marcu. Zawarte w niej rozwiązania będą realizowały zalecenia Rady UE z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży. Ponadto nowe przepisy wprowadzą spore zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy i poszerzą katalog instrumentów aktywizujących osoby bezrobotne.
 Zważywszy na negatywny trend demograficzny oraz dużą emigrację zarobkową Polaków za granicę, na znaczeniu będą zyskiwały zarówno polityka prorodzinna, jak i kwestie związane z zachęcaniem wykwalifikowanych obcokrajowców do podejmowania pracy w Polsce.