Pytanie
Zapytanie dot. procedury zgłoszenia zamiaru budowy w oparciu o Art. 30.1.1). Prawa budowlanego.
INWESTOR (osoba fizyczna) dnia 11 lipca 2008 r. zgłosił (w oparciu o Art. 30.1.1). PB) zamiar wykonania robót budowlanych polegających na budowie Budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy Pzab.=ca 20 m2 we wsi Kopalino gm. Choczewo woj. pomorskie na niezabudowanej Działce budowlanej-letniskowej o powierzchni PDz.= 434 m2.
Na w.wym. Działce istnieje (wg Miejscowego Planu Zagospodarowania gm. Choczewo) ograniczenie w postaci wskaźnika powierzchni zabudowy w wysokości = 20% powierzchni działek.
Na złożone przez INWESTORA Zgłoszenie Starosta Wejherowski wniósł dnia 5 sierpnia 2008 r. Sprzeciw.
W uzasadnieniu podał, że INWESTOR skorzystał z niewłaściwego trybu postępowania (zła podstawa prawna)
i że powinien on skorzystać z innej podstawy prawnej co prowadziłoby się do złożenia przez niego Wniosku o uzyskanie "Pozwolenia na budowę" co wg Starosty wynika z faktu, że powierzchnia Działki na której ma być wznoszony Budynek gospodarczy jest mniejsza niż 500 m2 (?!) (zdaniem Wojewody zgłoszenie planowanej budowy Bud. gosp. na dz. o pow. mniejszej od 500 m2 nie mieści się w katalogu robót ujętych w Art. 29.1 PB) i że stanowi ona cezurę rozgraniczającą stosowanie procedury Zgłoszenia planowanych robót budowlanych od procedury "Pozwoleń na budowę".
Sprawa ta rozpatrywana była również przez Wojewodę pomorskiego, który podtrzymał stanowisko Starosty.
W imieniu INWESTORA (mojego klienta) zwracam się z zapytaniem:
"Czy INWESTOR, dokonując Zgłoszenia, wybrał właściwą drogę postępowania czy też rację miały organy administracji?"