Priorytety Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na najbliższe miesiące

Priorytetami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na najbliższe miesiące są: kontynuacja budowy i modernizacji najważniejszych szlaków drogowych i kolejowych, zakończenie i rozliczenie inwestycji finansowanych z budżetu UE 2007-2013 oraz uruchomienie środków z nowej perspektywy, a także przygotowanie wartego 25 mld zł Narodowego Planu Rewitalizacji. Cele te zostały przedstawione podczas 73. posiedzenia Sejmu.

Do końca tego roku resort chce oddać do użytku kolejne 255 km dróg. W międzyczasie wdrażany będzie system elektronicznego poboru opłat, który docelowo będzie obowiązywał na wszystkich autostradach. System zlikwiduje konieczność zatrzymywania się na bramkach, a tym samym upłynni ruch. Jednocześnie prowadzona jest modernizacja linii kolejowych, na którą do końca 2015 r. przeznaczono 15 mld zł. Przygotowywany jest również Narodowy plan Rewitalizacji. Będzie on odpowiedzią na niekorzystne zjawiska, które dotyczą wielu miast w Polsce, m.in.: niszczejące budynki, dominacja indywidualnego transportu samochodowego nad transportem publicznym.

Należy również wspomnieć, że wszystkie środki unijne dostępne dla Polski na lata 2007-2013 zostały już zakontraktowane. Obecnie trwają przygotowania do zakończenia i rozliczenia inwestycji realizowanych dzięki tym funduszom. Polska i inne kraje UE mają na to czas do końca 2015 r. Środki z nowego budżetu UE na lata 2014-2020 zostaną zainwestowane w m.in.: infrastrukturę, wsparcie przedsiębiorczości i powiązanie jej z nauką, bezpieczeństwo energetyczne i energię odnawialną, wsparcie rynku pracy.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.mir.gov.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 29 sierpnia 2014 r.