- Uważam, że wątpliwości dotyczące spraw podatkowych muszą być rozstrzygane na korzyść podatnika a nie urzędu. - stwierdził Prezydent Bronisław Komorowski. Zaznaczył również, jak istotne dla dobra ogółu jest stworzenie sprawnie funkcjonującego aparatu skarbowego. - Z pieniędzy podatników budujemy naszą rzeczywistość, budujemy naszą przyszłość – podkreślił. Nie zabrakło również propozycji zmian wspierających innowacyjność. Inicjatywą Prezydenta Bronisława Komorowskiego jest wprowadzenie systemu ulg podatkowych dla innowacyjnych przedsiębiorstw. -Zgłoszę ustawę ułatwiającą współpracę nauki i biznesu – zapowiedział.

Zmiany postulowane podczas konwencji są bez wątpienia korzystne z punktu widzenia podatników - oceniają eksperci Pracodawców RP. Cieszy fakt, że problemy ich trapiące są przez głowę państwa dostrzegane. W związku z tym, że obowiązujący system prawno - podatkowy wymaga naprawy, to przedsiębiorcy oczekują konkretnych inicjatyw i rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę ich sytuacji. Uchwalenie przedstawionych propozycji zmian mogłoby okazać się przełomem w relacjach na linii podatnik – administracja skarbowa oraz przyczynić się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości.